Stage Wamali - Djembe - Novembre 2014
Stage Wamali - Djembe - Novembre 2014
Stage Wamali - Krin - Novembre 2014
Soirée Terre Wäar - Novembre 2014
Stage Wamali - Doumdoum danse - Novembre 2014
Stage Wamali - Doumdoum danse - Novembre 2014
Mohamed Camara
Enfants de Kindia
Mohamed Camara en Stage de Djembé - Croatie
Mohamed Camara & Wamali Percussion